KOULUTUKSET

ERIKOISTURVAKOULUTUS

Erikoisturvakoulutus on suunnattu ihmisille, jotka kohtaavat tai saattavat joutua kohtaamaan työssään uhkaavia tilanteita, kuten aggressiivisesti käyttäytyviä henkilöitä tai väkivallan uhkaa. Erikoisturvakoulutus auttaa koulutettavia kohtaamaan tilanteita, joissa henkinen paineensietokyky joutuu koetukselle. Kaksiosainen koulutus räätälöidään koulutettavan kohderyhmän tarpeita vastaavaksi yhdessä tilaajan kanssa ja on muokattavissa niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin parissa työskentelevien tarpeisiin. Koulutuksessa voidaan tarvittaessa ottaa huomioon myös monikulttuurisuuden mukana tulevia haasteita turvallisuuden näkökulmasta. Ensimmäinen osa koostuu teoriaopinnoista, joiden jälkeen koulutettava hallitsee tarvittavat perustiedot ja -taidot vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi, tuntee turvallisuuteen ja hätävarjeluun liittyviä lakeja ja säännöksiä, sekä ymmärtää oman käytöksensä merkityksen uhkaavien tilanteiden yhteydessä. Teoriaopinnoissa painotetaan ennaltaehkäisyä, ennakointia, sekä ympäristön havainnointia.

Koulutuksen toinen osa keskittyy voimankäyttöön virkatehtävissä ja sen harjoitteluun käytännössä. Fyysinen osuus ei vaadi koulutettavalta hyvää kuntoa, vaan sen on tarkoitus antaa rohkeutta ja valmiuksia vaaratilanteita varten yksinkertaisilla ja helpoilla ohjeilla. Kaikki opeteltavat voimankäyttötekniikat ovat kentällä toimiviksi todettuja ja niitä käyttää päivittäisessä työssään valtaosa turvallisuusalalla työskentelevistä henkilöistä ympäri maailman, mukaanlukien poliisi. Vuorovaikutus ja avoin keskustelu ovat tärkeässä roolissa koko erikoisturvakoulutuksen ajan – kysymykset, kokeileminen ja oma aktiivisuus edistävät koko ryhmän oppimista. Erikoisturvakouluttajat ovat turvallisuusalan ammattilaisia, joilla on kokemusta kenttätyöstä usean eri asiakasryhmän parissa. Kouluttajien erityisosaaminen on muun muassa nuorten parissa tehtävä työ. Voimankäytön osuudesta vastaavilla kouluttajilla on virallinen voimankäytönkouluttajan pätevyys.


JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI

Järjestyksenvalvojan peruskurssi on pituudeltaan 32 tuntia, ja kertauskoulutus 8 tuntia. Koulutukset järjestetään Sisäasiainministeriön hyväksymän koulutusmateriaalin pohjalta. Kouluttajamme ovat alan ammattilaisia ja kannustvat kurssilaisia jatkuvaan vuorovaikutukseen. Kursseillamme on aina loistava yhteishenki ja luottavainen ilmapiiri. Kysy meiltä tulevista kursseista.