Palvelut

 HENKILÖSUOJAUSTarjoamme henkilösuojauspalveluja asiakkaidemme tarpeisiin ympäri vuorokauden tarvittaessa hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Henkivartijaksikin kutsutun henkilösuojaajan tehtävänä on nimensä mukaisesti suojella henkilön koskemattomuutta. Henkilösuojaaja voi olla asiakkaan tukena erilaisissa tilanteissa, sekä toimia esimerkiksi autonkuljettajana tehtävien yhteydessä. Toimintaa voidaan harjoittaa yksin tai ryhmässä, kellon ympäri. Henkilösuojausta voi harjoittaa poliisin tai muun viranomaisen lisäksi vartija. Tarjoamme räätälöityjä henkilösuojauspalveluita monipuolisesti myös lyhyellä varotusajalla.
Ota yhtettäHÄVIKINTORJUNTASelvitämme asiakkaamme tiloista mitä hävikkiä yhtiössä tapahtuu ja kenen toimesta. Toiminta voidaan rakentaa hyvin kustannustehokkaaksi oikeilla menttelytavoilla. Hävikintorjunnalla tarkoitetaan toimeksiantoja, joiden kautta pyritään paljastamaan rikollinen toiminta liiketilassa, tai sen yhteydessä. Tällaisia tehtäviä suorittavat esimerkiksi myymäläetsivät. Toimeksiannot voidaan rajata joko yksittäiseen toimitilaan, tai laajemmalle alueelle, mikäli tehtävä vaatii esimerkiksi kohdehenkilön liikkeiden tai kulkureittien seuraamista. Kysy myös sisäisen hävikin torjuntaratkaisuistamme!
Ota yhtettä


YKSITYISETSIVÄPALVELUTMikäli tarvitset epäselvän tilanteen tai rikoksen selvittämiseksi todisteita, tuottamamme etsivätoiminnot ovat juuri tarvitsemasi palvelu! Fora Security Services tarjoaa luotettavia yksityisetsiviä myös lyhyellä varoitusajalla. Kartoitamme yhdessä tilanteesi ja tarpeesi. Voit ottaa meihin yhteyttä ja pyytää tarjousta myös nimettömänä.
Ota yhtettä
 

JÄRJESTYKSENVALVONTAJärjestyksenvalojamme ovat kokeneita ja motivoituneita ylläpitämään turvallisuutta parhain mahdollisin keinoin, ammattimaisella otteella. Järjestyksenvalvojalla tarkoitetaan henkilöä, jonka tehtäväksi on annettu valvoa järjestystä ja ylläpitää turvallisuutta, sekä ennaltaehkäistä mahdollisia rikoksia ja onnettomuuksia omalla toimialueellaan. Tuotamme laadukasta järjestyksenvalvontaa pääkaupunkiseudun alueella yleisö- ja yritystapahtumiin. Ammattitaitoiset järjestyksenvalvojamme takaavat turvallisen tapahtumankulun. Tarjoamme yrityksellesi laadukkaat ja monipuoliset järjestyksenvalvontapalvelut vuosien kokemuksella. Jokaisella järjestyksenvalvojallamme on jokin erityisosaaminen, joten pystymme räätälöimään palvelumme vastaamaan myös erityistarpeita. Kouluttamme aina kaikki järjestyksenvalvojamme itse, jotta voimme taata parhaan mahdollisen laadun asiakkaillemme. Lakisääteisen järjestyksenvalvojan  peruskoulutuksen lisäksi henkilöstömme on koulutettu toimimaan asiakaspalvelun ammattilaisina. Henkilöstömme on monikulttuurinen, joten kattava kielitaito ja erilaisten ihmisten kohtaaminen ovat yrityksemme valttikortteja. Toisin kuin useat kilpailijamme, luotamme henkilöstöömme sataprosenttisesti ja uskallamme tämän vuoksi tarjota palveluitamme täydellä tyytyväisyystakuulla.
Ota yhtettä
 VARTIOINTITarvitsetko ammattilaisen vartioimaan esimerkiksi arvo-omaisuuttasi tai liiketilaasi? Kaipaatko vierellesi luotettavaa henkilösuojaajaa arkeen, juhlaan tai työtapaamiseen? Anna ammattitaitoisten vartijoidemme huolehtia omasta tai omaisuutesi koskemattomuudesta. Vartijalla tarkoitetaan henkilöä, jonka tehtäväksi on annettu omaisuuden tai henkilön koskemattomuuden suojaaminen. Vartijan voi asettaa esimerkiksi vahtimaan tyhjää tapahtuma-aluetta. Vartija voi suorittaa myös henkilösuojaustehtäviä. Tarjoamme vartiointipalveluita pääkaupunkiseudulla erilaisiin kohteisiin ja tilanteisiin. Vartijamme suojaavat omaisuutta ja henkilön koskemattomuutta kokemuksella ja ammattitaidolla. Kiitos monipuolisen henkilökuntamme, pystymme räätälöimään vartiointipalvelumme hyvin yksityiskohtaisesti vastaamaan erilaisia tarpeita. Järjestyksenvalvojiemme tavoin myös vartijamme käyvät läpi Foran oman koulutuksen, jotta voimme taata parhaan mahdollisen laadun asiakkaillemme Henkilöstömme on monikulttuurinen, joten kattava kielitaito ja erilaisten ihmisten kohtaaminen ovat yrityksemme valttikortteja. Toisin kuin useat kilpailijamme, luotamme henkilöstöömme sataprosenttisesti ja uskallamme tämän vuoksi tarjota palveluitamme täydellä tyytyväisyystakuulla
Ota yhtettä
 KONSULTOINTIVaivaako mieltäsi jokin turvallisuuteen liittyvä kysymys? Oletko vastuussa yleisötapahtuman tai yrityksen turvallisuusasioista? mutta et ole varma miten toteuttaisit turvallisuusjärjestelyt parhaalla mahdollisella tavalla? Käänny huoletta ammatitaitoisten konsulttiemme puoleen! Löydämme asiakkaillemme aina yrityksen tarpeita parhaiten palvelevat turvallisuusratkaisut riippumatta siitä, onko tarve suuri vai pieni. Turvallisuusasiantuntijamme ovat perehtyneet mm. turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien laatimiseen, työturvallisuusohjeistuksiin, toimitila- ja henkilöturvallisuuteen, sekä vartiointi- ja järjestyksenvalvontatoimeksiantojen suunnitteluun ja toteutuksiin. Laadimme riskejä ennaltaehkäisevän toimintasuunnitelman yhdessä yrityksenne turvallisuudesta vastaavan henkilön kanssa käyttäen hyväksi jo mahdollisesti olemassa olevia turvallisuusohjeitanne. Voitte myös hyödyntää kattavaa koulutustarjontaamme turvallisuustietoisuuden lisäämiseksi yrityksessänne, sekä rikosriskien tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Yhteistyökumppaneidemme kanssa solmimiemme sopimusten ansiosta toimitamme käyttöönne tarvittaessa myös turvallisuustekniikkaa ja ratkaisukokonaisuuksia. Löydämme yhdessä vastaukset turvallisuuskysymyksiin käyttäen apuna nykypäiväistä tietotekniikkaa, sekä hyödyntäen alan laajaa tuntemusta ja yhteistyöverkostoamme.
Ota yhtettä
 

ERIKOISTURVAKOULUTUSErikoisturvakoulutus on suunnattu ihmisille, jotka kohtaavat tai saattavat joutua kohtaamaan työssään uhkaavia tilanteita, kuten aggressiivisesti käyttäytyviä henkilöitä tai väkivallan uhkaa. Erikoisturvakoulutus auttaa koulutettavia kohtaamaan tilanteita, joissa henkinen paineensietokyky joutuu koetukselle. Kaksiosainen koulutus räätälöidään koulutettavan kohderyhmän tarpeita vastaavaksi yhdessä tilaajan kanssa ja on muokattavissa niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin parissa työskentelevien tarpeisiin. Koulutuksessa voidaan tarvittaessa ottaa huomioon myös monikulttuurisuuden mukana tulevia haasteita turvallisuuden näkökulmasta. Ensimmäinen osa koostuu teoriaopinnoista, joiden jälkeen koulutettava hallitsee tarvittavat perustiedot ja -taidot vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi, tuntee turvallisuuteen ja hätävarjeluun liittyviä lakeja ja säännöksiä, sekä ymmärtää oman käytöksensä merkityksen uhkaavien tilanteiden yhteydessä. Teoriaopinnoissa painotetaan ennaltaehkäisyä, ennakointia, sekä ympäristön havainnointia.

Koulutuksen toinen osa keskittyy voimankäyttöön virkatehtävissä ja sen harjoitteluun käytännössä. Fyysinen osuus ei vaadi koulutettavalta hyvää kuntoa, vaan sen on tarkoitus antaa rohkeutta ja valmiuksia vaaratilanteita varten yksinkertaisilla ja helpoilla ohjeilla. Kaikki opeteltavat voimankäyttötekniikat ovat kentällä toimiviksi todettuja ja niitä käyttää päivittäisessä työssään valtaosa turvallisuusalalla työskentelevistä henkilöistä ympäri maailman, mukaanlukien poliisi. Vuorovaikutus ja avoin keskustelu ovat tärkeässä roolissa koko erikoisturvakoulutuksen ajan – kysymykset, kokeileminen ja oma aktiivisuus edistävät koko ryhmän oppimista. Erikoisturvakouluttajat ovat turvallisuusalan ammattilaisia, joilla on kokemusta kenttätyöstä usean eri asiakasryhmän parissa. Kouluttajien erityisosaaminen on muun muassa nuorten parissa tehtävä työ. Voimankäytön osuudesta vastaavilla kouluttajilla on virallinen voimankäytönkouluttajan pätevyys.
Ota yhtettä


JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSIJärjestyksenvalvojan peruskurssi on pituudeltaan 32 tuntia, ja kertauskoulutus 8 tuntia. Koulutukset järjestetään Sisäasiainministeriön hyväksymän koulutusmateriaalin pohjalta. Kouluttajamme ovat alan ammattilaisia ja kannustvat kurssilaisia jatkuvaan vuorovaikutukseen. Kursseillamme on aina loistava yhteishenki ja luottavainen ilmapiiri. Kysy meiltä tulevista kursseista.
Ota yhtettä
 


ULKOMAAN PALVELUTTuotamme tarvittaessa ulkomaille sekä tiettyjä erikoisturvapalveluita, että koulutuksia. Ulkomaan palveluihimme kuuluvat henkilösuojaus, henkilön etsintä, seuranta, alueselvitykset, sekä rikoksenpaljastus. Kysy rohkeasti myös konsultointipalveluistamme ulkomaille. Tarjoamme ulkomaille erikoisturvakoulutusta vaativiin olosuhteisiin. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti viranomaisille ja turvallisuusalan ammattilaisille, mutta on tarvittaessa räätälöitävissä myös siviileille. Erikoisturvakoulutuksen tarkoituksena vahvistaa koulutettavien turvallisuusosaamista erityisen vaikeissa olosuhteissa, sekä auttaa kasvattamaan henkilökohtaista resilienssiä.

Kouluttajien perusrunko muodostuu pitkän työhistorian omaavista ensihoitajista, poliiseista ja yksityisen sektorin ammattilaisista, jotka ovat kaikki viikoittain tekemisissä kouluttamiensa asioiden kanssa.  Vierailevilta kouluttajilta vaadimme vahvaa näyttöä käytännön osaamisesta ja kouluttamisesta. Tällä varmistamme, että koulutuksen laatu on Suomen parasta ja kouluttajat tuovat mukanaan useiden vuosien käytännön työkokemuksen koulutuksiimme. Foran erikoisturvakoulutus tuo suomalaista turvallisuusosaamista maailmalle tukien samalla ihmisoikeuksia ja demokratiaa.
Ota yhtettä