Erikoisturvapalvelut

Ota yhteyttä ›

Vaativissa tilanteissa tarjoamme erikoisturvapalveluita niin Suomessa kuin ulkomaillakin

Erikoisturvapalveluita ovat muun muassa henkilösuojaus (puhekielessä henkivartiointi) ja yksityisetsiväpalvelut. Henkilösuojaajan tehtävä on suojata henkilön koskemattomuutta erilaisissa tilanteissa ja tilaisuuksissa. Henkivartijaksikin kutsuttu henkilösuojaaja voi toimia myös asiakkaan autonkuljettajana tehtävien yhteydessä. Yksityisetsiväpalveluilla voimme auttaa asiakasta saamaan todisteita tukemaan epäselvän asian tai rikoksen selvittämistä. Asiantuntijamme kartoittaa tilanteesi ja tarpeesi yksilöllisesti ja palvelee tarvittaessa myös anonyymisti. Erikoisturvapalveluiden palvelukokonaisuudet suunnitellaan aina asiakas- tai tapahtumakohtaisesti. 

Henkilösuojaus

Henkilösuojausta toteutetaan useimmiten huomiota herättämättä ja matalalla profiililla, jotta ulkopuoliset eivät välttämättä edes havaitse kyseessä olevan suojaustehtävä. Jos kyseessä on kuitenkin esimerkiksi julkisuuden henkilön tai artistin esiintyminen julkisella paikalla, on näkyvämpi korkean profiilin lähisuojaus aiheellista, jotta päästään minimoimaan mahdollisen häiriöt tai uhat. Me Fora Security Services Oy:llä uskomme tarkasti suunniteltuun riskienhallintaan, joka näkyy suoraan kentällä itse suojauksen aikana. Jatkuva yhteistyömme sidosryhmien sekä viranomaisten kanssa takaa palvelun laadun sekä luotettavuuden. Toimintamme on tehokasta ja ammattimaista, joka toimii erinomaisena referenssinä asiakkaillemme.

Henkilösuojaukselle voi olla tarvetta vaikeassa elämäntilanteessa. Henkilösuojaus voi olla tarpeellista yksilön fyysisen koskemattomuuden tai terveyden turvaamiseksi esimerkiksi avioeron tai lasten tapaamisiin liittyvissä riitatilanteissa. Ammattitaitoinen henkilöstömme suhtautuu tehtäviinsä aina vakavasti ja toteuttaa tarkan ja kokonaisvaltaisen riskianalyysin tapahtumakohtaisesti.

Ota yhteyttä ›

Yksityisetsiväpalvelut

Yksityisetsiväpalvelumme tarjoaa tutkimus- ja valvontapalveluita yksityishenkilöille, yrityksille ja muille organisaatioille. Yksityisetsiväpalveluja tarjoamme niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekkin. Jos tarvitset apua epäselvän asian tai rikoksen selvittämisessä, ovat yksityisetsiväpalvelumme sinua varten. Asiantuntijamme toimivat tehtävissään ehdottoman luottamuksellisesti ja hienovaraisesti, mutta tarjoamme tarvittaessa palveluita myös anonyymisti.

Yksityisetsivä palveluita ovat muun muassa;

  • Henkilöiden jäljittäminen ja paikantaminen
  • Seurantapalvelut
  • Taustatutkimukset
  • Petosten ja rikosten tutkinta
  • Avioliitto- ja suhdetutkimukset
  • Liiketoimintatiedustelu ja kilpailijaseuranta
  • Oikeudelliset tutkimukset ja todistajanlausunnot
  • Tekninen valvonta ja tietoturva
  • Asiakasraportointi
Ota yhteyttä ›

Pika­yhteydenotto

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!

Soita